THÔNG BÁO

GIA SƯ GIỎI xin trân trọng thông báo một số thông tin mới và các thay đổi trong quy định và hoạt động của chúng tôi bên dưới.
THÔNG BÁO CHUNG
» Cấp giấy chứng nhận GIA SƯ GIỎI (miễn phí) cho các gia sư phỏng vấn đạt yêu cầu
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
» Xem thông tin các vị trí GIA SƯ GIỎI đang tuyển dụng
» Đăng ký làm gia sư
DÀNH CHO PHỤ HUYNH
DÀNH CHO GIA SƯ
Gia sư chất lượng cao
PHÒNG CHUYÊN MÔN
Tiếp PHHS: nhận yêu cầu gia sư, tư vấn học tập...
Hỗ trợ GS: các vấn đề giao lớp, báo cáo, sự cố...
PHÒNG NHÂN SỰ
Hỗ trợ GS: cách đăng ký thành viên, phỏng vấn, quy định...