GIA SƯ LUYỆN THI ĐẠI HỌC

GIA SƯ GIỎI cung cấp dịch vụ gia sư luyện thi đại học chất lượng cao. Đội ngũ gia sư là Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm LTĐH, giúp học sinh phát huy thế mạnh để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi Đại học / Cao đẳng hàng năm.
Phương châm: đúng trường, đúng khối, đúng năng lực & có hiệu quả
GIA SƯ GIỎI luyện thi đại học:
- Chuyên luyện thi đại học khối A, A1, B, C, D
- Gia sư là Giáo viên, có hơn 5 năm kinh nghiệm luyện thi đại học
- Mỗi môn có 1 Giáo viên riêng phụ trách
Đặc biệt:
- Luyện thi vào Y dược, Ngoại thương, Cảnh sát, RMIT Việt Nam
Xin gọi ngay 09 1800 5960
để được tư vấn chọn Chương trình học phù hợp
Dịch vụ gia sư luyện thi đại học, gia sư luyện thi cao đẳng:
- Luyện thi đại học khối A, A1, khối B
- Luyện thi đại học khối C, khối D
- Luyện thi đại học Y dược, Ngoại thương, Cảnh sát, RMIT Việt Nam
DÀNH CHO PHỤ HUYNH
DÀNH CHO GIA SƯ
Gia sư chất lượng cao
PHÒNG CHUYÊN MÔN
Tiếp PHHS: nhận yêu cầu gia sư, tư vấn học tập...
Hỗ trợ GS: các vấn đề giao lớp, báo cáo, sự cố...
PHÒNG NHÂN SỰ
Hỗ trợ GS: cách đăng ký thành viên, phỏng vấn, quy định...