Hộp thư Giáo dục » Chương trình Cambridge

Phạm vi kiến thức học sinh cần chuẩn bị cho kì thi Checkpoint Secondary là gì?

Cô ơi cho tôi hỏi, con tôi cần học những gì cho kì thi Checkpoint sắp tới? Tôi nghe thầy cô nói con tôi cần ôn thi mà tôi không biết cần ôn thi những gì? Rội nội dung cần ôn thi có nhiều không cô?

Do chương trình học đã được cập nhật mới (bắt đầu từ tháng 9/2021), nên phạm vi kiến thức sẽ được cập nhật theo chương trình mới.

Cụ thể:

  • Đợt thi tháng 04/2023: Phạm vi kiến thức sẽ tập trung vào chương trình lớp 8.
  • Từ đợt thi tháng 10/2023 trở đi: Phạm vi kiến thức sẽ tập trung vào chương trình lớp 6, lớp 7 và lớp 8.

Vậy nên bắt đầu từ năm học này (2023 - 2024), con cần ôn tập kiến thức trong chương trình học từ lớp 6 đến lớp 8. Do khối lượng kiến thức khá nhiều nên con cần hệ thống kiến thức theo từng chủ đề và rèn luyện vận dụng kiến thức để có thể ghi nhớ kiến thức một cách tốt nhất.
HỎI ĐÁP KHÁC:


Phụ huynh / học sinh / gia sư có lo lắng thắc mắc khác vui lòng .
PHỤ HUYNH/ HỌC SINH/ GIA SƯ
GỬI CÂU HỎI