Hộp thư Giáo dục » Chương trình Cambridge

Mục tiêu của kì thi Checkpoint Secondary là gì?

Tại sao học sinh hệ Cambridge phải tham gia kì thi Checkpoint Secondary? Kì thi này có giống với kì thi cuối kì hay không?

Mục tiêu của kì thi nhằm đánh giá kiến thức, sự thông hiểu và kĩ năng của học sinh với 3 môn học chính: Toán (Maths), Khoa học (Science) và Tiếng Anh (ESL). Bên cạnh đó, kết quả thi cũng nhằm chỉ ra các điểm yếu và thế mạnh của học sinh và mức độ sẵn sàng của học sinh cho cấp độ học kế tiếp (IGCSE)
HỎI ĐÁP KHÁC:


Phụ huynh / học sinh / gia sư có lo lắng thắc mắc khác vui lòng .
PHỤ HUYNH/ HỌC SINH/ GIA SƯ
GỬI CÂU HỎI