Hộp thư Giáo dục » Chương trình Cambridge

Mục tiêu của kì thi Checkpoint Primary là gì?

Thầy ơi, con tôi đang học lớp 5. Tại sao khi con tôi học chương trình Cambridge lại phải tham gia thêm 1 kì thi Checkpoint. Tôi thấy con bạn tôi học các chương trình khác đâu có cần tham gia kì thi gì đâu. Vì sao con tôi phải tham gia kì thi này? Kì thi này là gì?

Kì thi được tổ chức bởi Hội đồng khảo thí quốc tế Cambridge (Cambridge Assessment International Education - CAIE). Kì thi được tổ chức 2 lần mỗi năm vào tháng 4 và tháng 10, dành cho học sinh học chương trình Cambridge khối tiểu học (8 - 11 tuổi).

Mục tiêu của kì thi nhằm đánh giá kiến thức, sự thông hiểu và kĩ năng của học sinh với 3 môn học chính: Toán (Maths), Khoa học (Science) và Tiếng Anh (ESL) sau khi kết thúc chương trình tiểu học. Từ đó, đưa ra những lời khuyên để giúp học sinh cải thiện kiến thức và kĩ năng, sẵn sàng cho chương trình học ở cấp bậc kế tiếp.

https://www.giasugioi.com/thaygioitrogioi/ky-thi-cambridge-primary-checkpoint.html 
HỎI ĐÁP KHÁC:


Phụ huynh / học sinh / gia sư có lo lắng thắc mắc khác vui lòng .
PHỤ HUYNH/ HỌC SINH/ GIA SƯ
GỬI CÂU HỎI