Hộp thư Giáo dục » Chương trình Cambridge

Kì thi Checkpoint Primary diễn ra khi nào?

Con tôi năm nay học lớp 5, khi nào con tôi sẽ phải tham gia kì thi Checkpoint năm nay vậy cô?

Kì thi được tổ chức 2 lần mỗi năm vào tháng 4 và tháng 10, dành cho học sinh học chương trình Cambridge khối tiểu học (8 - 11 tuổi) trên toàn thế giới. Ngày thi cụ thể sẽ được sắp xếp linh hoạt tùy thuộc vào chương trình giáo dục của từng quốc gia.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, học sinh tại các trường quốc tế sẽ tham gia kì thi chính thức vào tháng 4. Với các bạn chưa đạt yêu cầu về điểm số sau khi tham gia kì thi vào tháng 10, trường sẽ đăng kí và tổ chức cho các bạn tham gia.

 
HỎI ĐÁP KHÁC:


Phụ huynh / học sinh / gia sư có lo lắng thắc mắc khác vui lòng .
PHỤ HUYNH/ HỌC SINH/ GIA SƯ
GỬI CÂU HỎI