Hộp thư Giáo dục » Chương trình Cambridge

Các tiêu chí đánh giá của kì thi Checkpoint Secondary là gì?

Kì thi Checkpoint Secondary sẽ đánh giá con tôi dựa trên các tiêu chí nào? Tôi cần làm gì để giúp con đạt được các tiêu chí đánh giá trên?

Kì thi Checkpoint Secondary sẽ đánh giá học sinh dựa trên các tiêu chí sau đây:

  • Kiến thức và sự thông hiểu
  • Khả năng vận dụng các kiến thức
  • Kỹ năng phân tích và đánh giá
  • Khả năng tổng hợp và sáng tạo
  • Kỹ năng trình bày vấn đề
  • Kỹ năng nghiên cứu và điều tra
  • Khả năng làm việc nhóm

Để biết thêm thông tin, phụ huynh tham khảo thêm ở bài viết sau:

https://giasugioi.com/thaygioitrogioi/cambridge-primary-checkpoint-tieu-chi-danh-gia.html
HỎI ĐÁP KHÁC:


Phụ huynh / học sinh / gia sư có lo lắng thắc mắc khác vui lòng .
PHỤ HUYNH/ HỌC SINH/ GIA SƯ
GỬI CÂU HỎI