Hộp thư Giáo dục » Chương trình Cambridge

Các tiêu chí đánh giá của kì thi Cambridge Checkpoint Primary là gì?

Kì thi Checkpoint đánh giá con tôi dựa trên các tiêu chí nào vậy cô? Con tôi cần phải rèn luyện thêm về điều gì để có thể đạt được thành tích tốt trong kì thi này?

Kì thi Checkpoint Primary đánh giá các học sinh dựa trên các tiêu chí sau:

  • Kiến thức và sự thông hiểu
  • Khả năng vận dụng các kiến thức
  • Phân tích và đánh giá
  • Khả năng trình bày vấn đề
  • Khả năng nghiên cứu và điều tra

Để biết thêm chi tiết, phụ huynh có thể tham khảo thêm ở bài viết sau:

https://www.giasugioi.com/thaygioitrogioi/cambridge-primary-checkpoint-tieu-chi-danh-gia.html
HỎI ĐÁP KHÁC:


Phụ huynh / học sinh / gia sư có lo lắng thắc mắc khác vui lòng .
PHỤ HUYNH/ HỌC SINH/ GIA SƯ
GỬI CÂU HỎI