Cộng Đồng Gia Sư Giỏi

GIA SƯ GIỎI có tổ chức một số hội nhóm để các bạn gia sư có thể trao đổi và chia sẻ thông tin cũng như kinh nghiệm dạy học 1:1. Các ban có thể tham gia nhóm Zalo bên dưới nhé.

Nhóm Zalo GIA SƯ GIỎI: thông tin lớp mới và các chia sẻ kinh nghiệm dạy giỏi.

Các bạn cũng có thể chủ động kiểm tra các lớp mới đang cần gia sư tại đây: lớp mới cần gia sư.

Hoặc tham khảo các bài viết về giáo dục và gia sư tại đây.