THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Thông tin tuyển dụng gia sư, thầy cô phụ trách chuyên môn và tuyển dụng nhân viên văn phòng, kế toán, sale, marketing.... cập nhật mới nhất.
TUYỂN DỤNG GIA SƯ
» Tuyển dụng gia sư giỏi
TUYỂN NHÂN VIÊN
» Tuyển Thầy/Cô phụ trách Chuyên môn (gấp)
DÀNH CHO PHỤ HUYNH
DÀNH CHO GIA SƯ
Gia sư chất lượng cao
PHÒNG CHUYÊN MÔN
Tiếp PHHS: nhận yêu cầu gia sư, tư vấn học tập...
Hỗ trợ GS: các vấn đề giao lớp, báo cáo, sự cố...
PHÒNG NHÂN SỰ
Hỗ trợ GS: cách đăng ký thành viên, phỏng vấn, quy định...