ĐĂNG KÝ GIA SƯ


***Chú ý:
                  (1). Gõ tiếng Việt có dấu.
                  (2). Các phần có dấu (*) là bắt buộc!
                  (3). Hãy gây ấn tượng bằng 1 hồ sơ đầy đủ, chi tiết nhất có thể!
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Email: (*)
Mật khẩu: (*)
Gõ lại mật khẩu: (*)
Họ tên: (*)
Ngày sinh: (*)
Giới tính: (*)
CMND số: (*)    Cấp ngày: (*)     Tại tỉnh/thành: (*)
Địa chỉ hiện tại: (*)     Quận: (*)
Điện thoại bàn: (*) (chỉ ghi SỐ, không dấu chấm, gạch, khoảng trắng... )
Điện thoại di động: (*) (chỉ ghi SỐ, không dấu chấm, gạch, khoảng trắng... )
Yahoo! Messenger: (*) (ghi rõ đuôi Yahoo, VD: abc@yahoo.com, abc@yahoo.com.vn, abc@ymail.com...)
THÔNG TIN CHUYÊN MÔN
Bạn đang là: (*)  
Khoa/Ngành: (*)
Trường ĐH/CĐ: (*)
Đã học:
(THPT/ĐH nổi tiếng)
(*)
Đã/đang công tác: (*)
Các thành tích:
(chứng chỉ, danh hiệu
giải thưởng... khác)
(*)
Ghi chú thêm:
(thạc sỹ, tiến sỹ,
chuyên môn đặc biệt)
(*)
THÔNG TIN KHÁC
Vì sao biết GSG: (*)  
  (*) Tôi đã đọc và đồng ý Nội quy Gia Sư Giỏi
  (*)    

***Chú ý: Các phần có dấu (*) là bắt buộc!
DÀNH CHO PHỤ HUYNH
DÀNH CHO GIA SƯ
Gia sư chất lượng cao
PHÒNG CHUYÊN MÔN
Tiếp PHHS: nhận yêu cầu gia sư, tư vấn học tập...
Hỗ trợ GS: các vấn đề giao lớp, báo cáo, sự cố...
PHÒNG NHÂN SỰ
Hỗ trợ GS: cách đăng ký thành viên, phỏng vấn, quy định...